cropped-logo-ijpos-fc.png
IJPOS NIEUWSBRIEF
De eerste IJPOS nieuwsbrief van het jaar 2023.

Je ontvang deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Wanneer je deze niet meer wenst te ontvangen kun je je onderaan deze nieuwsbrief uitschrijven.IJPOS 10 jaar!IJPOS bestaat 10 jaar en dat gaan wij vieren! Het begon als samenwerkingsverband van maritieme, offshore en technische bedrijven met als oorspronkelijke insteek dat de bedrijven zich daadwerkelijk binnen een straal van één vierkante kilometer van elkaar moesten bevinden om lid te kunnen worden.
Theo Koster IJPOS Bestuur klein
Inmiddels is dat losgelaten en hebben zich ook bedrijven uit Velsen-Noord en Beverwijk bij ons aangesloten. Ook onze doelstelling is nu ruimer. Het neerzetten van de IJmuidense haven als servicehaven was oorspronkelijk het belangrijkste doel. Nu, anno 2023, richten wij ons op de havengebieden van IJmuiden, Velsen-Noord en Beverwijk met als hoofddoel ‘omzet en arbeid in dit gebied te houden’.

Daarnaast werken wij – met behoud van onze eigen identiteit – op allerlei manieren samen met andere netwerken. Op het thema arbeidsmarkt bijvoorbeeld is Techport een aanvullende partner. Zij spannen zich in om meer jongeren voor technische beroepen te interesseren, de lesstof te actualiseren en voor werkenden ook leven-lang-leren te stimuleren. Dat komt ook weer ten goede aan de bedrijven die lid van ons zijn. Zij zijn continu op zoek zijn naar vakmensen.Door onze toekomstvisies te delen, krijgen wij een steeds beter beeld van de medewerkers van de toekomst. Digitalisering koppelen aan vaardige handjes lijkt voor onze regio een belangrijke uitdaging te worden.

Een andere samenwerkingspartner is BIZ Havengebied IJmuiden. Samen met hen maken wij ons sterk voor een schoon, heel en veilig werkgebied. Eén van de doelstellingen daarbij is ondernemers meer weerbaar te maken op het gebied van cybersecurity.

En natuurlijk speelt er op het gebied van duurzaamheid van alles. Tijdens ons Miljoenontbijt in september jl. kregen wij van verschillende kanten bevestigd dat onze havengebieden er de komende jaren door de energietransitie anders uit gaan zien. Steeds meer beleidsmakers, bedrijvennetwerken en opleidingen scharen zich achter de ambitie dat het Noordzeekanaalgebied ‘de eerste groene industriezone ter wereld’ wordt. Een mooi streven, waar ook wij vanuit IJPOS ons steentje aan kúnnen en willen bijdragen. Recent hebben wij, voorafgaand aan de Provinciale verkiezingen, het Manifest ondertekend waarbij regionale ondernemers de overheid vragen om meer ruimte, tijd en middelen om de energietransitie door te maken.

Naast de nuttige samenwerkingen met andere netwerken, is het voor ons als IJPOS belangrijk om een sterke eigen identiteit te behouden. Met het IJPOS jubileummagazine willen wij onze doelstellingen nog eens krachtig benadrukken en die bundeling van krachten uitstralen. Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van jullie bedrijfsinformatie. De doorlooptijd voor het produceren van het magazine is kort. Jullie medewerking wordt daarom zeer gewaardeerd!

Op 23 juni willen wij het jubileummagazine tijdens het IJPOS vrijdagmiddagcongres aan de wethouder overhandigen. Je hoort nog hoe en wat, maar zet het vrijdagmiddagcongres wel alvast in je agenda!
Ook voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 12 april in het Zee- en Havenmuseum ben je inmiddels uitgenodigd. We vragen je dan goedkeuring voor ons beleid en praten je bij over onze plannen voor de toekomst. Het programma is kort en helder. Je bent van harte welkom!


Ondernemersgroet,
Theo Koster
voorzitter IJPOS

IJPOS AGENDA:

12 april – Algemene Ledenvergadering (ALV) in Zee- en Havenmuseum
22 mei – Groen Staal sessie Tata Steel
23 juni – IJPOS vrijdagmiddagcongres De kracht van de haven
IJPOS jubileummagazine

De voorbereidingen van ons jubileummagazine zijn in volle gang. Onlangs heb je een mailtje ontvangen waarin je bent uitgenodigd om gratis aan de totstandkoming van het magazine mee te doen. Naast de gratis pagina die je als lid krijgt aangeboden, is het ook mogelijk om tegen betaling een extra halve of hele pagina af te nemen. Zie voor meer informatie je mailbox of neem contact op met het secretariaat.

ALV op 12 april

Op 12 april organiseren we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Het is een verplicht nummer, maar desondanks maken we er altijd een interessante bijeenkomst van. Naast de cijfers van het afgelopen jaar praten we je bij over onze plannen voor het lopende jubileumjaar.
Als je wilt meepraten en misschien wel interessante ideeën hebt, is dit de perfecte gelegenheid om die met ons te delen!
Na de cijfers en begroting praat Cor Oudendijk, de voorzitter van het museum, ons bij over het ontstaan van het IJmuider Zee- en Havenmuseum.

Programma:

16.00 – 16.30 Ontvangst bij IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 5516.30 – 17.15 Welkom door voorzitter Theo Koster en aanvang ALV: cijfers, viering 2de lustrum, plannen toekomst17.15 –17.45 ‘Ontstaan van het museum’ door Cor Oudendijk17.45 – 18.30 Borrel

Aanmelden uiterlijk 5 april via secretariaat@ijpos.nl

22 mei – Tata Steel bedrijvendag ‘Groen Staal’
Bron: Tata Steel

Op 22 mei organiseert Tata Steel voor alle (toekomstige) toeleveranciers en servicebedrijven een bijeenkomst over de voortgang van het Groen Staal project. Aan de orde komen onder andere de planning, hoe gaat Tata er in de toekomst uitzien, welke toeleveranciers zijn er nodig om de transitie waar te kunnen maken, wat wordt het inkoopbeleid en wat gaat er veranderen voor de bedrijven die nu op het toeleverpark van Tata Steel zitten? Om een indruk te krijgen: een oppervlakte zo groot als 80 voetbalvelden moet – tijdens bedrijf – worden afgebroken en opnieuw worden ingericht. Werk aan de winkel dus.

IJPOS-leden die al eerder hebben deelgenomen hebben – als het goed is – inmiddels bericht gekregen. Zo niet, stuur dan een email naar voorzitter@ijpos.nl. Hij zit tevens in één van de werkgroepen van Tata Steel. IJPOS-leden die nog niet eerder aanwezig waren, kunnen zich ook bij Theo Koster melden.

23 juni – IJPOS vrijdagmiddagcongres De kracht van de haven

In zijn voorwoord noemde Theo Koster het IJPOS vrijdagmiddagcongres al. De datum staat vast: 23 juni en ook de titel staat vast: De kracht van de haven. Op het moment van schrijven zijn wij nog bezig met de invulling van het programma, de sprekers, etc. Zeker is ook dat we het congres organiseren samen met Citymarketing Velsen en de gemeente. Zodra we meer weten, melden we ons. Als IJPOS lid word je in ieder geval voor deze bijeenkomst uitgenodigd!
Logo overzicht IJpos bedrijven    
Postbus 1511970 ADIJmuiden