Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuiden

IJPOS

Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuiden

Als ondernemer wil je onnodige risico’s vermijden. Dat geldt voor de financiën, maar tegenwoordig helaas ook voor de digitale veiligheid. Het Meldpunt Cybersecurity Haven IJmuiden zorgt voor een verbeterde digitale weerbaarheid van de gezamenlijke ondernemers en daarmee van iedere individuele organisatie.

Met de oprichting van het Meldpunt zijn we er echter nog lang niet. Het is slechts het begin. De belangrijkste doelstelling van het Meldpunt is het verhogen van de cyber weerbaarheid. Oftewel, wat kun je er als ondernemer zelf aan doen om cybercrime (zoveel mogelijk) te voorkomen? En als je vervolgens toch slachtoffer wordt, is het handig dat je weet hoe te handelen. Bel in het laatste geval direct met 020-8950315 of doe melding via ons Meldpunt Cybersecurity

Zie deze hulplijnen als eerste hulplijn. Ze doen niets af aan de eigen ICT-afdeling of externe ICT-professionals. Meldingen en aangiftes van een cyberincident dragen bij aan het in kaart brengen van een bepaalde handelswijze. De daders van een individuele aanval worden niet altijd opgespoord, maar met de informatie verkregen uit aangiftes en meldingen kunnen wel alternatieve acties worden uitgevoerd, zoals het blokkeren van telefoonnummers, bankrekeningen en het offline halen van websites. Kennismaken met het Meldpunt? Ga naar https://www.meldpuntcybersecurityhavenijmuiden.nl/

Een initiatief van IJPOS en BIZ Havengebied IJmuiden

Het Meldpunt Cybersecurity wordt mogelijk gemaakt door bijna 400 ondernemers, verenigd en verbonden in IJPOS en BIZ (Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden). In co-creatie met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH), de gemeente Velsen, Politie en ICT-partner Korper ICT kreeg het concept van een cyberweerbaar havengebied handen en voeten.

Voordelen van het Meldpunt:
  • Een telefonisch en digitaal meldpunt voor hulp bij digitale noodgevallen.
  • Pragmatische tips & tricks van experts op het gebied van digitale beveiliging.
  • Data-informatie over de stand van cybercrime in Nederland en daarbuiten.
  • Gebundeld regionieuws op het gebied van digitaal ondernemen.
  • Direct toegang tot individuele ICT-ondersteuning & advies.