Alle berichtgeving rondom Tata Steel Nederland is voor IJPOS reden om ook het ondernemersgeluid te laten horen. Puur bezien vanuit het werk dat het staalbedrijf de regionale bedrijven oplevert. In gesprek met Jan Stolk van bouwbedrijf De Branding voel je dat de aandacht voor het milieu niet alleen van nu is.

Jan: ‘Als bouwbedrijf zijn wij met name actief in de traditionele bouw, zoals beton- en waterbouwkundige projecten en industriële betonbouw. Naast betrokkenheid bij de aanleg van bijvoorbeeld de bodemverdediging van windmolenparken Prinses Amalia, OWEZ en Luchterduinen, hebben wij ook gewerkt aan (beton)renovatiewerkzaamheden die nodig waren voor de Noordersluis in IJmuiden, de Grote Sluis in Spaarndam en Amstelschutsluizen in Amsterdam. Van oudsher, inmiddels alweer zo’n vijftig jaar, is De Branding ook aan het werk voor (eerst Hoogovens en later) Tata Steel.’

Met eigen ogen ziet Jan Stolk dat er bij Tata veel gebeurt op het gebied van het vergroenen van installaties en productieprocessen. Zo bouwt zijn bedrijf op dit moment mee aan de grootste milieu-installatie ooit; de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek. ‘Ons bouwbedrijf is geselecteerd om de paalfundering en de betonfundaties hiervoor aan te leggen. Een project van ruim 1,5 jaar. Dat doen we samen met onderaannemers, allemaal uit deze regio. Een ander mooi project is de aanleg van een bezinkbassin, waarin gebruikt ‘sproeiwater’ gezuiverd wordt door de vaste stoffen te laten bezinken. Het ‘schone’ water wordt vervolgens hergebruikt.’

Dat De Branding inmiddels decennialang voor Tata Steel mag werken, maakt Jan trots. Volgens hem is de regelgeving ronduit streng en wordt er goed op de veiligheid gelet. In de samenwerking met Tata Steel is het bovendien fijn dat zij vanaf het begin van een project een duidelijke deadline stellen, waardoor je als aannemer weet waar je aan begint.

Volgens Jan komt er nog veel meer werk aan. ‘In de vijftig jaar dat wij voor Tata Steel werken, hebben we nooit zonder werk gezeten.’ Jan weet overigens niet altijd welk werk eraan zit te komen. Wat hij wel weet is dat De Branding in het kringetje van aannemers zit die gevraagd worden om offerte te maken. Terugkijkend op de afgelopen decennia constateert Jan dat er gedurende al die tijd gewerkt is aan modernisering van installaties. Qua techniek en productiviteit, maar ook met het oog op het milieu werden installaties gerenoveerd om minder energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren.

Meer weten? Ga naar https://www.debranding.nl/