Samen met Sjoerd Wesselius, Harrie van Wees en Mieke van der Kolk richtte John Apeldoorn in 2013 IJPOS op en was hij gedurende de jaren 2013-2015 de eerste IJPOS voorzitter. De jaren daarna bleef hij als bestuurslid betrokken bij het reilen en zeilen van onze netwerkclub. Binnenkort neemt John, tijdens de ALV op 11 april, officieel afscheid als bestuurslid. Reden voor ons om met dit artikel in te zoomen op John Apeldoorn als oud-voorzitter van IJPOS, als oud-commercieel directeur van Schot Verticaal Transport, maar ook als iemand die er wel een heel bijzonder hobby op nahoudt…

No-nonsense netwerkclub

Terugkijkend naar de beginperiode van IJPOS veert John op: ‘We waren toentertijd een mooie no-nonsense netwerkclub met als doel de samenwerking tussen de maritieme, offshore en technische bedrijven uit de IJmuidense haven te faciliteren. Later, in de tijd dat Henk Wessel voorzitter was, sloten ook bedrijven uit de visserij zich bij ons aan en breidde ons netwerk zich uit naar de havens van Velsen-Noord en Beverwijk. Onder Theo Koster zijn we verworden tot de netwerkclub die we nu zijn met focus naar binnen, naar onze leden, én naar buiten, waardoor we tot mooie samenwerkingen komen met o.a. Citymarketing Velsen, BIZ Havengebied IJmuiden, AYOP, Zeehaven IJmuiden en de gemeente Velsen.

Kraanmachinist in Oostenrijk

We gaan even terug in de tijd, naar de zomer van 1977. John vertrok toen voor een vakantie met vrienden naar het plaatsje Elmau in Tirol. Dat hij daar Angie, de vrouw van zijn dromen zou ontmoeten, kon John op dat moment natuurlijk niet bevroeden. Aldus geschiedde het. De vakantie van een paar weken werd zo een verblijf van tien jaar in Oostenrijk. En omdat John in die fase van zijn leven al in de kranen werkte, vond hij snel een baan als kraanmachinist. So far so good. Het was een gelukkige tijd en er volgde zelfs gezinsuitbreiding. Na een jaar of tien kreeg John echter last van heimwee naar ‘zijn Egmond-Binnen’. Gelukkig voor hem zag Angie de overstap wel zitten en verkaste het gezin eind 1989 terug naar Nederland. Ook daar vond John snel weer een baan. Wederom als kraanmachinist, maar nu bij de firma Schot Verticaal Transport in Alkmaar. ‘Daar hadden we op dat moment maar vijf kranen. Toen ik daar twee jaar zat werd ik hoofduitvoerder bij de bouw van de huisvuilcentrale en had ik in de samenwerking met de Duitse en Zwitserse partijen veel aan het Duits dat ik goed beheerste.’

Commercieel directeur van Schot VT

We maken een sprongetje naar eind jaren’90 als Schot VT de firma Plomp & Van Stralen uit Amsterdam overneemt. ‘Schot had op dat moment negen kranen en daar kwamen er nu in één klap 25 bij!’ In de jaren 2000 – 2009 volgenden overnames van de firma Ploeger uit Almere en de firma Hoogwoud uit Zaandam, waarmee het kranenpark tot honderd kranen groeide en Schot 160 man aan het werk had. Tijdens de financiële crisis in de jaren 2008-2011 krijgt Schot te maken met een gedwongen krimp, zowel qua personeel als qua materieel. John: ‘We hadden dikke bovenbenen van het watertrappelen.’ Aan het einde van die krimpende economie weet Schot het tij te keren. Er worden zwaardere kranen aangeschaft en Schot maakt een uitstap naar de windenergie. Een slimme stap, blijkt nu, want het bedrijf kon al snel aan de slag in landen als Frankrijk, Schotland en Ierland. Sinds die tijd gaat het crescendo met Schot Verticaal Transport en is het bedrijf uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van hijswerken en kranenverhuur. Nationaal en internationaal.

En John?

John is sinds begin dit jaar met pensioen en een tevreden mens. Dankzij het vertrouwen van Gijs Schot heeft hij tijdens de groei van Schot VT als persoon ook kansen gekregen om mee te groeien. Als kraanmachinist begonnen in de jaren’90 wist hij het uiteindelijk tot commercieel directeur te schoppen. ‘Het vertrouwen dat ik van Gijs Schot kreeg, heb ik altijd met veel plezier terug kunnen geven’, aldus John. Het heeft ertoe geleid dat John met veel plezier terugkijkt op zijn arbeidzame leven, maar tegelijkertijd met volle teugen geniet van zijn pensioen, want hobbies heeft hij genoeg: wandelen, lezen, golfen, noem maar op. Eén hobby lichten we hier graag nog even uit, want John is sinds zijn achtste namelijk duivenmelker: ‘Ik heb er op dit moment tachtig en ben er dagelijks mee bezig. Het is als met vee; ’s ochtends water en voer en even met ze praten. Ook de jonkies vliegen nu alweer uit en dat zullen ze doen tot aan de leeftijd van zes jaar. Vanaf eind april tot en met september doet een aantal van John’s duiven mee aan ‘wedvluchten’ en vliegen zij vanaf bijvoorbeeld Parijs terug naar hun thuis in Egmond-Binnen. Net zoals John ooit deed toen hij weer terugkeerde naar ‘zijn Egmond-Binnen.’

Anno 2024 heeft Schot Verticaal Transport in Jeroen Steenhoek een waardige opvolger van John Apeldoorn gevonden. Jeroen, namens IJPOS heel veel succes gewenst!

Meer weten? Ga naar https://www.schotvt.com/