Het Noordzeekanaalgebied, de eerste groene industriezone van Nederland! Een ambitie die utopisch klinkt, maar uiteindelijk wel bijdraagt aan een enorme eensgezindheid onder ondernemers en overheid. Evenals voorgaande tradities beet wethouder Jeroen Verwoort het spits af met zijn visie over de verdeling van de gelden die vrijkomen voor de Gemeente Velsen: ‘De inrichting van het Pontplein en in het verlengde daarvan de bereikbaarheid van het havengebied staan hoog op de agenda.’ De ondernemers van IJPOS en BIZ Havengebied IJmuiden bieden aan hierover met de gemeente aan tafel te gaan om hun ideeën daarover te delen. De haven is immers de economische navelstreng van de IJmond die goed bereikbaar moet blijven, ook voor (bijzonder) transport dat nodig is voor onder ander offshore wind, maak en onderhoudswerk en afvoer van verse vis.

De andere gastspreker, duurzaamheidsdirecteur Jeroen Klumper van Tata Steel, benadrukte in zijn verhaal dat Tata hard werkt aan de missie om het staal schoon, groen en circulair te maken. ‘De grootste milieu-installatie ooit, de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek, moet dit jaar klaar zijn’, aldus Klumper. Het is een belangrijk mijlpaal op weg naar het bereiken van ‘groen staal’. Een aantal leden van IJPOS werkt dagelijks mee om daar te komen. ‘En juist die lokale inzet van bedrijven maakt dat de vergroening van Tata Steel van ons allemaal is’, aldus IJPOS voorzitter Theo Koster in zijn slotwoordje, waarin hij beide Jeroenen bedankte voor hun inhoudelijke bijdrage aan het IJPOS Miljoenenontbijt editie 2023.