Aan de vooravond van het Havenfestival IJmuiden vierden wij op 23 juni ons 10-jarig jubileum met het vrijdagmiddagcongres ‘De kracht van de haven’. Het congres dat wij organiseerden in samenwerking met Citymarketing Velsen, gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden bleek een schot in de roos. Ruim honderd genodigden uit het bedrijfsleven en de politiek wisten de weg naar het tijdelijk neergezette Zeehaven Theater op de Trawlerkade te vinden.

Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden, presenteerde de conclusies uit het rapport ‘De IJmond Factor’, dat door onafhankelijk onderzoeksbureau Desicio is uitgevoerd. Dit rapport bevestigt het beeld dat de pijlers staal en zand (materials), offshore, visserij en leisure in de IJmuidense haven nauw met elkaar verbonden zijn en zorgen voor 2,4 miljard euro toegevoegde waarde en 25.300 banen. IJPOS-voorzitter Theo Koster: ‘De IJmondhaven is dus doorvoerhaven, maar een werkhaven. Die 2,4 miljard euro wordt aan omzet en arbeid door regionale bedrijven uitgevoerd en gefactureerd.’

Van de Meerakker kon op dit IJPOS-jubileumcongres tevens wereldkundig maken dat hij eerder die dag de toezegging had gekregen dat er 2,1 miljoen euro Europees geld beschikbaar komt om een voorstudie te doen ter voorbereiding van de bouw van de kade die hoort bij de Energiehaven. ‘Een mooie eerste hoepel waar wij doorheen kunnen springen om uiteindelijk te komen bij de veel grotere investeringen die nodig zijn om de Energiehaven in zijn totaliteit te kunnen gaan realiseren.’

Een van oudsher voor IJmuiden belangrijke activiteit is de visserij. Niels Bontje, directeur van familiebedrijf Cornelis Vrolijk Seafood, praatte de aanwezigen bij over de implementatie van MVO-maatregelen waar het bedrijf de afgelopen tien jaar mee bezig is geweest. Ook de huidige ‘eiwittransitie’ waar de visserij middenin zit, lichtte hij toe: ‘Verduurzaming is een belangrijke voorwaarde. Visvangst heeft ten opzichte van vlees een lage CO2 footprint. Vis is en blijft een belangrijk onderdeel van de wereldwijde voedselketen’, aldus Niels Bontje.

IJPOS-voorzitter Theo Koster praatte het hele programma aan elkaar en legde allerlei dwarsverbanden. De interviews met Robin van Buchem, Head of Operations Vattenfall Nederland, over de werkgelegenheid die Offshore Wind gaat brengen, en met Mark Denys, directeur Technology Transition / Decarbonisation van Tata Steel, over de stand van zaken op weg naar Groen Staal, lieten maar weer eens zien dat de regio een grote, ook infrastructurele, verandering ondergaat waarin de Energiehaven en de komst van waterstof belangrijke gamechangers zijn die om ruimte vragen.

Zichtbaar trots was Koster op de aanwezigheid van alle kopstukken van het IJmondiale ecosysteem (Zeehaven IJmuiden, OV IJmond, BIZ Havengebied IJmuiden, Programmabureau Noordzeekanaalgebied, Techport, AYOP, OpenIJ, Tata Steel, Nova College, Platform Veilig Ondernemen, Citymarketing Velsen en gemeente Velsen). ‘De kracht zit juist in onze samenwerking! Je merkt dat wij elkaar weten te vinden en met elkaar het vliegwiel in dezelfde richting aanduwen. Samen op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland!’

Aandoenlijk en stil makend was het mini-optreden van een Oekraïens kinderkoor, waarvan de kinderen als vluchtelingen in Heemkerk zijn opgevangen. Zij spraken hun dankbaarheid uit voor het feit dat zij zich hier veilig voelen en zonder angst kunnen leven. Hoe wrang ook, de oorlog in Oost-Europa geeft een enorme impuls aan versnelling van de energietransitie en daarmee ook de kansen voor omzet en arbeid in de IJmondregio.

Om het IJPOS jubileum te bekrachtigen, werd het eerste exemplaar van het jubileummagazine van IJPOS aangeboden aan wethouder Jeroen Verwoort. Verwoort benadrukte dat de gemeente Velsen haar stinkende best doet om de wensen van ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren. Het meewerken aan de komst van de Energiehaven (ruimte), bereikbaarheid van het havengebied via sluizencomplex, behoud van de tweede pont, uitvoering van het plan ‘Van Pont tot Park’ en het inzetten van het Just Transition Fund IJmond zijn daar concrete voorbeelden van.

Kortom, het IJPOS-jubileumcongres was een inhoudelijke en feestelijke aftrap van het Havenfestival!