IJPOS

De Branding

De Branding Holding bestaat uit vijf werkmaatschappijen met activiteiten in de beton-, water-, woning- en utiliteitsbouw, elektrotechniek, stalen dak- en gevelbeplating, en de op- en overslag van breuksteen voor de offshore industrie. Het aannemersbedrijf is met name gespecialiseerd in civiele kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en kademuren.

Forward thinking engineering

Contact

  • +31 (0)255 - 51 09 43
  • info@debranding.nl