IJPOS

IJPOS=Verbinding

John Apeldoorn

John Apeldoorn

Bestuurslid
IJPOS

Bestuur

Theo Koster

Voorzitter
Mieke van der Kolk

Mieke van der Kolk

Secretaris

Paul Danklof

Penningmeester

Bert Zijl

Bestuurslid

Ronald Schavemaker

Bestuurslid